You are here

Klubunk története

Klubunk története

Az első próbálkozásom 1993 szeptemberében indult Kocsis László segítségével a Móra Ferenc Általános Iskolában, de rövid idő után elsorvadt. Két évvel később, ugyanazon a helyszínen ismét elindítottam az edzéseket, ami immár tartósnak bizonyult. Több helyszín után Újszegeden, a Fő Fasori Általános Iskolában állapodtunk meg. Segédedzői mivoltában 2001 márciusáig komoly segítséget kaptam Dusik Andrástól, aki önzetlen munkájával és ötleteivel hozzájárult a klub megerősödéséhez. Őt Vass Balázs követte, míg egyetemi tanulmányai miatt Budapestre nem költözött, ahol folytatja karate edzéseit. 2006-tól 2009-ig három segédedző segítette a munkám: Guczi Zoltán, Balogh Ádám és Pasek Péter. Aktuális vezetése az Újszegedi Wado-ryu Karate Klubnak (Heiwa-se): Orosz Róbert 1. dan edző, Janda Katalin 1. dan edző, Stempel Zoltán 3. dan vezetőedző.

2014 szeptemberében ünnepeljük működésünk21 éves (a Gregorban 18 éves) évfordulóját, amiért köszönettel tartozom - többek között - a Gregor J. Ált. Isk. vezetőségének, lelkes támogatásukért és segítségnyújtásukért.

2012 novemberében új felnőtt csoport indult új helyszínen: Móricz tornateremben Újszegeden, a Déryné u. 7 szám alatt: reggeli időpontokban (hétfőn, kedden, csütörtökön 8.00-9.30 között).

2014 márciusában új gyerek csoport indult új helyszínen: Móricz tornateremben Újszegeden, a Déryné u. 7 szám alatt: kora délutáni időpontokban (kedden és csütörtökön 16.00-17.30 között).

Edzések eddigi helyszínei: Móra Ferenc Ált. Isk. tornaterme, Béke utcai Ált. Isk. tornaterme, Móricz Zsigmond tornaterme, Fő fasori Általános Iskola "Csikós Iskola" tornaterme, Móricz tornaterem.

 

Csikós Iskola

1996 szeptemberében - a reklámplakátozás és szórólapozás eredményeképpen - közel 30 fővel kezdtük meg az edzéseket a Fő Fasori Általános Iskolában (Csikós Iskola). Az iskola vezetőségének segítsége nemcsak jó szándékukban, de tetteikben és konstruktív ötleteikben is megnyilvánult. Emiatt hálás köszönettel tartozunk nekik.

A 10 év alatt több száz különböző korú felnőtt és gyerek tisztelt meg bizalmával, búcsúzásukkor kapott jelképes ajándékaik és/vagy köszönő szavaik, visszajelzéseik megerősítettek abban, hogy manapság is sokat tehet egy harcművészet oktató az emberekért. Amire büszke lehetek, hogy vannak tanítványaim, akik megközelítően egy évtizede nálam tanulnak és most már segítenek; eszközeink, színes programjaink és nem utolsó sorban tanítványaim versenyeredményei is figyelmet érdemelnek.

A Magyarországi Wadok-Ryu Karate Szövetség évente több lehetőséget is biztosít azoknak, akik a többi karatékával szeretnék összemérni tudásukat. Mivel a versenyeztetés eddig nem tartozott fő céljaim közé, így az évközben meghirdetett versenyeken tanítványaim önszántukból, de támogatásommal vesznek részt. Ettől az évtől kezdődően alakítom edzésprogramunkat olyan irányba, hogy megfeleljen a versenyt kedvelő tanítványaimnak illetve a pusztán mozogni és közösségbe vágyóknak is. Az eseménynaptárunkba tudatosan nem vettem bele a versenyeket, mivel úgy gondolom, hogy a versenyzésnek inkább egyéni célja van, mintsem a klub dicsőség keresése. Természetesen az eredményes karatékákra minden társuk büszke, eredményeik őszinte örömmel töltik el őket.

Fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy edzéseink testnevelési kurzusként is felvehetők!